Fastighetsskötsel AB

Fastighetsskötsel är ett entreprenadföretag i en liten koncern som består dels av moderbolaget Fastighetsskötsel AB och dels av dotterbolaget Fastighetsskötsel Enköping AB.

Fastighetsskötsel erbjuder servicetjänster inom fastighetssektorn huvudsakligen i Stockholms- och Mälarregionen. De servicetjänster som erbjuds är bl a drift och underhåll av både bostads- och kommersiella hyresfastigheter. Med drift och underhåll menas bl a mediakontroll – kontroll av fastigheten förbrukningsmedia, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll. För ytterligare information om bolagets tjänster, se vidare under fliken tjänster.

Företaget har funnits sedan 1989 och har idag 30-talet anställda medarbetare med uppdrag i Stockholm, Solna, Huddinge, Lidingö, Sigtuna, Södertälje, Enköping och Strängnäs kommun.

Företaget har sitt huvudkontor på Lilla Essingen i Stockholm samt ett avdelningskontor i Enköping. Företaget ägs av Lars Bergström, Tommy Persson och Erik Jakobsson. Lars Bergström är ansvarig för verksamheten i Enköping med omnejd och Tommy Persson är ansvarig för verksamheten i Stockholm med omnejd. Erik Jakobsson är verksam inom företagets måleriverksamhet.

Våra kundgrupper är större och mindre fastighetsbolag, enskilda fastighetsägare, förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningar.

Vår affärsidé

Fastighetsskötsel AB skall erbjuda marknadsledande servicetjänster inom fastighetssektorn till uppdragsgivare med både bostads- och kommersiella hyresfastigheter i Stockholms- och Mälarregionen.

Vår vision

Fastighetsskötsel AB skall vara en av Sveriges marknadsledande tjänsteföretag inom fastighetssektorn, som med framstående medarbetare, erbjuder snabba och högkvalitativa servicetjänster inom drift och underhåll av bostads- och kommersiella hyresfastigheter.